Jak osiągnąć konsensus w gemba – rozmowa z Marzeną Krzewińską

Czy da się znaleźć porozumienie, jeśli stronami jest zarząd i pracownicy? A jeśli tak, w jaki sposób tego dokonać? Zapraszam do lektury!

Analiza stanu obecnego i konsensus wszystkich stron to rzecz konieczne, aby dążyć do strategicznego wdrażania Lean Management. W nagraniu z ekspertem zarządzania zmianą, trenerem biznesu Marzeną Krzewińską, mówimy o tym w jaki sposób przeprowadzić sesje podczas których zarząd i zaangażowane strony będą mogły osiągnąć porozumienie.

Udostępnienie