Kaskadowanie celów: silosy stop!

Działy, komórki, departamenty, dywizje. A każda pracuje na własnych wskaźnikach, jest wynagradzana za wykonanie własnych celów. Czy da się to zmienić?

W razie niepowodzenia każda spycha winę na inny dział z którym współpracuje. Czy to streszczenie książki Stephena Kinga? Nie: ten horror to rzeczywistość wielu przedsiębiorstw. Nazwano go fachowo zarządzaniem silosowym. Czytaliście już o strategicznym podejściu i tworzeniu kultury Lean Management w firmie?

To nagranie Was zainteresuje: mówi bowiem o tym w jaki sposób przełożyć cele wielkich organizacji tak, aby osoby na każdym poziomie i stanowisku mogły przyczynić się do ich osiągania. Zadanie nie jest łatwe: zaprosiłem zatem do rozmowy Grażynę Potworę, eksperta z kilkunastoletnim doświadczeniem w gemba. Po wysłuchaniu naszego nagrania nauczycie się kaskadować cele tak, aby uniknąć powstawania silosów! Serdecznie zapraszamy!

Udostępnienie